دکتر عليرضا خردمند

متخصص کلیه و مجاری ادراری


توجه

سؤالات پزشكي كاربران

مقالات چاپ شده به زبان فارسی

مقالات چاپ شده به زبان فارسي:

1- گزارش دو مورد نادر عود تومور سلول سنگفرشي در حالب باقيمانده پس از نفركتومي ـ مجله ارولوژي ايران شماره 23 پائيز 78

2- جلوگيري از ايجاد فيـبروز نـاشي از پاپاورين در اجــسام غـاري با اسـتفاده از DMSO در خرگوش مجله ارولوژي ايران

3- مـروري بر بيمـاري شيـستوزوميازيـس در انـسان مجـلـه ارولـوژي امـــروز ســال دوم شماره 2 صفحات : 19-11

4- بررسی اثر N- استیل سیستین در جلوگیری از نفروپاتی مواد حاجب در بیماران پرخطر : حشمت الله شهبازیان، حيات ممبينی، عليرضا خردمند، مسعود سیدیان ، مجلهعلميدانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيجندیشاپور اهواز،دورهشش،شماره4،زمستان 1386،شمارهمسلسل55

5- بررسياثرميدانهايالكترومغناطيسيواثرحفاظتيعنصررويبرتعدادوحركتاسپرمهايموشصحراييبالغ،مجلهعلميدانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيهمداندورهشانزدهم،شماره2،تابستان1388،شمارهمسلسل52

6- بررسی ارتباط بین یافته های یوروفلومتریو نشانگر بین المللی علائم پروستات در مردان با علائم ادراری تحتانی: مجلهعلميدانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيجندیشاپور اهواز،دورهده،شماره2،1390،شمارهمسلسلپی در پی 71


آدرس مطب : اهواز ، کیانپارس، فلکه دوم، ابتدای خیابان پهلوان شرقی، مجتمع پزشکی جام جم، طبقه ۹ واحد ۴
تلفن : 33332337 - 061

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مطالب ويژهناباروری و درمانهای آندر باره دكتر خردمندصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر